O firmieOfertaPartnerzyKontakt
Przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców oraz organów administracji państwowej i samorządowej z zakresu:
praw i obowiązków w zakresie gospodarki opadami,
wymagań i interpretacji normy PN-EN ISO 9001:2009,
wymagań i interpretacji specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009
wymagań i interpretacji normy PN-EN ISO 14001:2005

Szkolenia realizujemy zarówno w formule zamkniętej (w siedzibie klienta), jak również otwartej.

 
 
Ekspertyzy

Szkolenia

Tłumaczenia

Doradztwo

Produkcja
O firmie Oferta Partnerzy Kontakt