O firmieOfertaPartnerzyKontakt
Zapewniamy fachowe doradztwo i wsparcie przy wdrażaniu i rozwoju systemów:
zarządzania jakością (w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 oraz ISO/TS 16949:2009),
zarządzania środowiskowego (w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2005),
gospodarki odpadami (w oparciu o aktualne ustawodawstwo).
Sporządzamy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz adaptujemy karty produktów importowanych do polskich przepisów.
Ekspertyzy

Szkolenia

Tłumaczenia

Doradztwo

Produkcja
O firmie Oferta Partnerzy Kontakt